VvE’s belangrijk voor de stad
In Rotterdam valt ongeveer 40% van de woningen onder een Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Actieve VvE-besturen en commissieleden zijn nodig om deze verenigingen tot een succes te maken. Aandacht voor bijvoorbeeld onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het is echter niet altijd eenvoudig om wat voor elkaar te krijgen in een VvE. Het VvE Netwerk Rotterdam brengt VvE’s bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Dat doen we door VvE’s met elkaar in contact te brengen en door praktische informatie van VvE’s te delen. Het op- en uitbouwen van een netwerk van VvE-bestuurders en andere actieve VvE-leden maakt het werk makkelijker, effectiever en hopelijk ook leuker! Het VvE Netwerk Rotterdam is een onafhankelijke organisatie: voor en door VvE’s. Wij hebben geen commerciële of andere belangen. Het enige belang is VvE’s te ondersteunen. Daarvoor werken we wel samen: met de gemeente Rotterdam en VVE-010.
Wat doen we?
VOOR EN DOOR VVE’S: DOE MEE!
Er is weinig handiger dan even praten met een andere VvE die in een zelfde situatie zit of zat. Een belangrijk doel van het Netwerk is daarom VvE’s met elkaar in contact brengen, bijvoorbeeld doordat je VvE’s kan zoeken op bouwjaar, wijk en grootte. Dit kan in het deelnemersportaal (besloten deel website).  Meld je aan en zoek contact met andere VvE's. Ja, ik meld me aan!
Vorming van VvE-groepen

Over diverse onderwerpen vormen we groepen. Dat doen we op onze website, in het deelnemersportaal, en ook via bijeenkomsten. Je kan een werkgroep trekken. Je kan alleen af en toe een bijeenkomst volgen en/of een discussie volgen of eraan bijdragen in het deelnemersportaal.

Kennis en kunde delen
VvE Netwerk Rotterdam wil best practices, tips en tricks, aanbevelingen en verhalen van Rotterdamse VvE’s delen. Zo helpen we elkaar, hebben we een betere onderhandelingspositie en zijn we verbonden op een vruchtbare en dynamische wijze. Laat je de beweging groeien? Start met delen, dit kan in het deelnemersportaal.
Rotterdam is een echte VvE stad.
307.000
Woningen in Rotterdam
11.900
Geregistreerde VvE’s
39%
Van de woningen zit in een VvE
8.300
VvE’s met minder dan 6 appartementen
Een sterk netwerk
“Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat is een vraag waar VvE’s nu gemakkelijk antwoord op kunnen krijgen.”
Dirk Dekker, voorzitter VvE Netwerk Rotterdam
strong_network
"Als (lid van een) bestuur van een VvE heb je regelmatig het gevoel dat je er alleen voor staat en vaak zelf het wiel moet uitvinden. Ons Netwerk wil dat veranderen door gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en elkaar te ondersteunen en adviseren. Met behulp van de interactieve website en interessante bijeenkomsten voor eigenaren moet het leuker en vooral makkelijker worden om een VvE te besturen".
strong_network
Actueel
Meld je aan
Bestuur VvE Netwerk
Dirk Dekker
— VvE Blaak Nieuwstraat
“Prettig wonen is belangrijk, ook in een VvE. Ik vind het nuttig en leuk om samen met een aantal betrokken VvE-bestuursleden daar een positieve bijdrage aan te leveren. Voor mijn medebewoners, voor Rotterdam en ook gewoon voor mijn eigen wooncomfort. Het netwerk kan mijn VvE-werk makkelijker en leuker maken.”
Elma van de Mortel
— Even zonder VvE
"Mijn ervaring is dat je van andere VvE's snel veel kan leren. Ik vind het daarom belangrijk dat VvE's gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de problemen waar VvE's tegenaan lopen. Met het netwerk gaan we aan beide werken. Daar wil ik graag aan bijdragen."
Egbert Boertien
— VvE van Ruisdaelstate
"Vve's zijn voor Rotterdam erg belangrijk omdat er veel in de hoogte wordt gewoond in deze wereldstad. Helaas heeft de wetgever het niet altijd even gemakkelijk gemaakt waardoor eigenlijk geen enkele VvE op de andere lijkt. Met het VvE Netwerk Rotterdam willen we krachten bundelen en van elkaar leren."
Adri Van Grinsven
- VvE Wijnkade
'Eigenaren van appartementen beseffen nog vaak niet dat ze helemaal geen eigenaar zijn, maar alleen houder van een appartementsrecht. Dat levert voordelen op. Je hoeft immers niet alles zelf te doen, maar heeft ook nadelen: de besluitvorming is vaak wat omslachtig. Het functioneren van veel, vooral kleine VvE’s is vaak gebrekkig. Omdat steeds meer mensen in een appartement wonen, is het van belang de VvE te professionaliseren."
Blijf op de hoogte