VvE’s belangrijk voor de stad
In Rotterdam valt ongeveer 40% van de woningen onder een Vereniging van Eigenaars (VvE). Actieve VvE-besturen en commissieleden zijn nodig om deze verenigingen tot een succes te maken. Aandacht voor bijvoorbeeld onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het is echter niet altijd eenvoudig om wat voor elkaar te krijgen in een VvE. Het VvE Netwerk Rotterdam brengt VvE’s bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Dat doen we door VvE’s met elkaar in contact te brengen en door praktische informatie van VvE’s te delen. Het op- en uitbouwen van een netwerk van VvE-bestuurders en andere actieve VvE-leden maakt het werk makkelijker, effectiever en hopelijk ook leuker! Het VvE Netwerk Rotterdam is een onafhankelijke organisatie: voor en door VvE’s. Wij hebben geen commerciële of andere belangen. Het enige belang is VvE’s te ondersteunen. Daarvoor werken we wel samen: met de gemeente Rotterdam en VVE-010.
Wat doen we?
VOOR EN DOOR VVE’S: DOE MEE!
Er is weinig handiger dan even praten met een andere VvE die in een zelfde situatie zit of zat. Een belangrijk doel van het Netwerk is daarom VvE’s met elkaar in contact brengen, bijvoorbeeld doordat je VvE’s kan zoeken op bouwjaar, wijk en grootte. Dit kan in het deelnemersportaal (besloten deel website).  Meld je aan en zoek contact met andere VvE's. Ja, ik meld me aan!
Vorming van VvE-groepen

Over diverse onderwerpen vormen we groepen. Dat doen we op onze website, in het deelnemersportaal, en ook via bijeenkomsten. Je kan een werkgroep trekken. Je kan alleen af en toe een bijeenkomst volgen en/of een discussie volgen of eraan bijdragen in het deelnemersportaal.

Kennis en kunde delen
VvE Netwerk Rotterdam wil best practices, tips en tricks, aanbevelingen en verhalen van Rotterdamse VvE’s delen. Zo helpen we elkaar, hebben we een betere onderhandelingspositie en zijn we verbonden op een vruchtbare en dynamische wijze. Laat je de beweging groeien? Start met delen, dit kan in het deelnemersportaal.
Rotterdam is een echte VvE stad.
307.000
Woningen in Rotterdam
11.900
Geregistreerde VvE’s
39%
Van de woningen maakt deel uit van een VvE
8.300
VvE’s met minder dan 6 appartementen
Een sterk netwerk
“Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat is een vraag waar VvE’s nu gemakkelijk antwoord op kunnen krijgen.”
Dirk Dekker, voorzitter VvE Netwerk Rotterdam
strong_network
"Als (lid van een) bestuur van een VvE heb je regelmatig het gevoel dat je er alleen voor staat en vaak zelf het wiel moet uitvinden. Ons Netwerk wil dat veranderen door gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en elkaar te ondersteunen en adviseren. Met behulp van de interactieve website en interessante bijeenkomsten voor eigenaren moet het leuker en vooral makkelijker worden om een VvE te besturen".
strong_network
Actueel
Meld je aan
Bestuur VvE Netwerk
Dirk Dekker
VvE Blaak Nieuwstraat
Prettig wonen is belangrijk, ook in een VvE. Ik vind het nuttig en leuk om samen met een aantal betrokken VvE-bestuursleden daar een positieve bijdrage aan te leveren. Voor mijn medebewoners, voor Rotterdam en ook gewoon voor mijn eigen wooncomfort. Het netwerk kan mijn VvE-werk makkelijker en leuker maken.
John Greijmans
VvE Entrepotgebouw
Wanneer je een appartement koopt, word je automatisch lid van de vereniging van eigenaren en daarmee mede-eigenaar van het gebouw waar je woont. Het gebruik en onderhoud van dat gebouw moet worden gemanaged en daar ben je medeverantwoordelijk voor, en dat is niet altijd gemakkelijk. Het vergt tijd en specifieke vaardigheden op financieel, technisch en organisatorisch gebied. Vaardigheden die we niet altijd hebben. Dan is het goed dat er mensen zijn waarop je terug kunt vallen. VvE Netwerk Rotterdam biedt een netwerk van dergelijke mensen. Een netwerk waaraan ik graag wil deelnemen en wat ik graag help verder uit te bouwen.
Adri Van Grinsven
VvE Wijnkade
Eigenaren van appartementen beseffen nog vaak niet dat ze helemaal geen eigenaar zijn, maar alleen houder van een appartementsrecht. Dat levert voordelen op. Je hoeft immers niet alles zelf te doen, maar heeft ook nadelen: de besluitvorming is vaak wat omslachtig. Het functioneren van veel, vooral kleine VvE’s is vaak gebrekkig. Omdat steeds meer mensen in een appartement wonen, is het van belang de VvE te professionaliseren.
Blijf op de hoogte