Privacyverklaring

VvE Netwerk Rotterdam is een onafhankelijke organisatie voor en door bestuurders en andere actieve leden van Rotterdamse Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Het doel is kennis en kunde met elkaar te verbinden en te delen. Via onze website bieden wij diverse diensten aan. Daarbij verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere partijen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens VvE Netwerk Rotterdam mogelijk van je online verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je de website van VvE Netwerk Rotterdam bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals bijeenkomsten of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die VvE Netwerk Rotterdam kan verwerken:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je IP-adres

Waarom heeft VvE Netwerk Rotterdam die gegevens nodig?

VvE Netwerk Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail en/of per post. En als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruikt VvE Netwerk Rotterdam die gegevens alleen voor dat doel.

Hoe lang bewaart VvE Netwerk Rotterdam gegevens?

VvE Netwerk Rotterdam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd.

Delen met anderen

VvE Netwerk Rotterdam verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Data websitebezoek

Op de website van VvE Netwerk Rotterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VvE Netwerk Rotterdam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Techniek/apps van derden

We gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten, nu of in de toekomst:

Google Analytics, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Linkedin, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Whatsapp, zie https://www.whatsapp.com/legal/

Deze lijst wordt geregeld vernieuwd, bezoek deze verklaring geregeld ter controle op wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vvenetwerkrotterdam.nl. VvE Netwerk Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

VvE Netwerk Rotterdam neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VvE Netwerk Rotterdam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol

In geval er toch iets mis gaat, hanteert VvE Netwerk Rotterdam het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Contact

Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door VvE Netwerk Rotterdam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met VvE Netwerk Rotterdam via vvenetwerkrotterdam@gmail.com.