Ons nieuwe bestuurslid Adri van Grinsven stelt zich voor

Geplaatst op 25 juli 2022 | Laatste update 26 juli 2022

Het VvE Netwerk Rotterdam heeft sinds voorjaar 2022 een nieuw bestuurslid: Adri van Grinsven. Adri gaat de onderwerpen ‘stadsverwarming’ en ‘VvE’s met een ‘grote’ eigenaar’ trekken. Daar zijn wij blij mee. Adri stelt zich in dit gesprek voor.

Ervaringen met de gemeente Rotterdam
Ik ben een gepensioneerd bouwkundig ingenieur en woon samen met mijn echtgenote met veel plezier in Rotterdam. Ik ben geboren in een schattig dorpje in Noord-Brabant en ben, na mijn afstuderen in Delft, in 1975 in Rotterdam gaan werken. Als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam werd ik ingezet in de stadsvernieuwing in een elftal oude wijken. 
Mijn werk bestond uit het opzetten van renovatie en kleine nieuwbouwprojecten in wijken als het Oude Westen, Delfshaven en Oud-Charlois. Daarbij was de opzet om alle woningen betaalbaar te houden, 100% sociale woningbouw. Leuk werk, spannend en vernieuwend. Na een jaar of vijf kwam ik in een leidinggevende positie en heb meegewerkt aan een grote productie van nieuwbouw en verbetering van woningen. 

Ervaringen met woningcorporaties
Na 16 jaar bij de gemeente ben ik in 1990 directeur geworden van PWS: Patrimoniums Woningstichting te Delfshaven, een van oorsprong gereformeerde woningcorporatie, met veel bezit in Alexanderpolder en Schiebroek. PWS was als eerste corporatie daarnaast actief in de stadsvernieuwing. Daardoor bouwden en renoveerden ze ook veel woningen in Crooswijk, het Oude Noorden, de Agniesebuurt en de Provenierswijk. Mijn aanpak van de organisatie was erop gericht de corporatie wijkgericht en klantgericht te maken: de beste mensen moesten in de wijken aan de slag en niet op het hoofdkantoor. Dat was nogal revolutionair voor die tijd.
De laatste jaren voor mijn pensioen heb ik voor een woningcorporatie in Nijmegen gewerkt. Bij die corporatie hadden we hele mooie projecten voor mensen met een bescheiden beurs of voor mensen met een beperking. Omdat deze corporatie wat kleiner was mocht ik me wat meer met de inhoud bemoeien. Een heel mooie tijd. Het laatste jaar dat ik bij deze corporatie werkte ben ik verantwoordelijk geweest voor de fusie met een andere corporatie. Toen zat mijn werk erop.

De beste mensen achter de balie
Tussen deze banen bij de woningcorporaties in was ik directeur Publiekszaken in Tilburg. Ik werd daar in 1997 voor gevraagd. Ik wilde eraan bijdragen dat de burgers van de stad goed worden geholpen bij al die balies, waar de burger vaak verdwaalt. Mijn ervaringen bij de woningcorporatie in Rotterdam heb ik daarbij gebruikt. Mijn motto was: de beste mensen aan de balie en let op: de balie is de baas. Dat was ook hier voor velen de omgekeerde wereld. Maar het idee werkte steeds beter en werd ook elders in het land ingevoerd. Later heb ik in Tilburg gewerkt aan de grote (steden)bouwkundige projecten zoals de Spoorzone en de Piushaven.

Verbetering imago van de bouw
Toen ik werd gepensioeneerd heb ik mij in Nijmegen een aantal jaren als vrijwilliger ingezet om jonge mensen te interesseren in het mooie bouwvak. Het imago en de bouw is nog altijd slecht, ondanks het feit dat je een mooi vak kan uitoefenen, mensen blij kan maken en een goede boterham kan verdienen. We hebben daar geregeld dat bij elke opdracht voor een bouwkundig werk 10% van de arbeid wordt ingevuld door leerlingen. Dat is redelijk succesvol gebleken, maar in de recessie van 10-15 jaar geleden was dit elke keer weer een gevecht met de aannemers. 

Terug naar Rotterdam
Als jongetje van het dorp ben ik wel steeds meer van de stad gaan houden. Ook onze drie kinderen zijn in Rotterdam geboren en omdat ik letterlijk aan de stad heb gesleuteld is het mijn stad geworden. Daarom besloten we om zeven jaar geleden terug te keren naar Rotterdam en te verhuizen van een eengezinswoning naar een flat, of wat we tegenwoordig appartement noemen. In Rotterdam zijn we een paar keer verhuisd, maar we hebben nu onze plek gevonden aan de Wijnkade, een complex met een architectuur van de jaren 70, gebouwd in de jaren 80-82 op drie pieren. Eigenlijk drie dorpjes in de grote stad, rust te midden van de levendigheid van de moderne samenleving.

Voorzitter VvE Wijnkade
Op de Wijnkade zochten ze al een tijdje een voorzitter en ik heb in een onbewaakt ogenblijk gezegd dat ik dat wel wilde doen. Het is een actieve VvE, maar ook met heel wat uitdagingen, zoals het onderhoud aan het gebouw – het gebouw is 40 jaar oud – verduurzaming, hoge energieprijzen en warmteafrekening op basis van je woninggrootte en zo kan ik nog een tijdje door gaan. Wat ik erg leuk vind is dat er veel betrokkenheid is bij de bewoners; met elkaar, maar ook met het complexe verduurzamingsvraagstuk.

Hoe kijk je aan tegen het VvE Netwerk Rotterdam?
Ik ben nu een paar maanden bestuurslid van het VvE Netwerk Rotterdam en val met mijn neus in de boter. Voor veel bewoners is een VvE toch iets vreemds. Bij de notaris dachten ze een appartement te kopen, maar dan blijkt dat ze eigenaar zijn van een appartementsrecht en tevens lid van een vereniging, waar ze niet uit kunnen stappen. Een vreemd fenomeen, met bijzondere en soms achterhaalde spelregels. Het lijkt de ultieme vorm van democratie, maar erg besluitvaardig en doortastend is een VvE vaak niet. Ik merk dat er veel kennis ontbreekt over het functioneren van een VvE. Daarnaast is het niet eenvoudig aan objectieve kennis te komen over vraagstukken. Het VvE Netwerk Rotterdam zal naar mijn smaak de rol vervullen van een onafhankelijk platform van, voor en door VvE’s. Waarbij je aan elkaar vragen kan stellen, kennis kan delen en opvattingen kan toetsen. 

Stadsverwarming en VvE’s met een grote eigenaar
Ik ben vooral inhoudelijk geïnteresseerd in VvE vraagstukken en heb daar vanuit mijn opgebouwde kennis en inzichten wel wat te bieden. Ik verdiep me nu in het vraagstuk van de stadsverwarming, maar ook in het functioneren van VvE’s waarbij de corporatie of grote belegger veruit de meerderheid heeft van het aantal stemmen en waarbij eigenaar-bewoners het nakijken hebben. Mijn expertise richt zich op bouwtechniek, financiën en organisatie.

Wat zie je als belangrijkste uitdagingen voor het netwerk?
Het netwerk is nog jong en moet de kans krijgen te groeien. Via de interactieve website en vooral ook fysieke bijeenkomsten waar we thema’s en vraagstukken uitdiepen worden we een kennisbank voor Rotterdamse VvE’s. Naast kennis zullen we ons ook vaker gaan uitspreken over zaken die VvE’s dwars zitten. Daarmee groeien we uit tot een belangenbehartiger van de Rotterdamse VvE’s. Beheerders, energiebedrijven maar ook de gemeente zullen gaandeweg rekening met het netwerk gaan houden, zo is mijn overtuiging.

Vragen, tips en aanvullingen
Er zijn nog geen berichten geplaatst.