Gebruikersovereenkomst voor muren en daken die privaat worden (of niet?)

Wij (VvE van Ruijsdaelstate) zijn recentelijk in aanraking gekomen met gebruikersovereenkomsten. Wij vragen ons af of deze overeenkomsten nodig zijn en zo ja, wat dan handig is. Wij horen graag jullie ervaringen. Hieronder eerst een toelichting.

Het komt vaak voor dat een eigenaren iets wil wijzigen in zijn of haar appartement. Het kan gebeuren dat de administrateur of beheerder dan met een gebruikersovereenkomst komt. Dat roept een hoop vragen op. Wat wil zo’n overeenkomst nu precies regelen? Zijn er niet al wettelijke regels die vertellen wat wel en wat niet kan? En wie is of zijn naast de eigenaar de ondertekenaar(s) van deze overeenkomst?

Eigenaar buitenmuur na boren gat
Een voorbeeld om het concreter te maken: je wilt een airco plaatsen en er moet een gat gemaakt worden tussen de binnen- en de buitenunit, ofwel de binnen- en buitenmuur. Je wordt dan volgens een bekende administrateur/beheerder in Rotterdam eigenaar van die buitenmuur. Dezelfde beheerder meent ook dat het isoleren van een complete zijwand van een appartementencomplex ten laste komt van die eigenaren omdat dit (slechts) voor hun eigen comfort is. In deze zienswijze wordt die gemeenschappelijke wand een private wand. Met eenzelfde redenering wordt ook de isolatie van het dak tegengehouden omdat dat alleen de eigenaars van de bovenste verdieping zou bevoordelen. Maar zijn een airco voor eigen gebruik en isolatie van de gebouwschil niet twee verschillende zaken?

Het lijkt logisch dat er iets geregeld moet worden als een eigenaar veranderingen aanbrengt aan delen van het appartement waarop het modelreglement van de VvE betrekking heeft. Immers, als je buren aanpassingen doen aan gemeenschappelijke delen, dan wil je niet voor eventuele vervolgschade hiervan opdraaien. In dergelijke gevallen kan een overeenkomst met die eigenaar uitkomst bieden. In het kader van de VvE is het woord gebruikersovereenkomst echter verwarrend. Wat er wel mee bedoeld wordt zou je kunnen opmaken uit een lezenswaardig artikel op appartementeneigenaar.nl. De wisseling van eigendom zie je daar niet terug.

Deel je ervaringen
We zijn op zoek naar appartementencomplexen waar deze discussie ook speelt en waarbij de beheerder dezelfde redenering gebruikt. Het zou zomaar kunnen want de beheerder die bovenstaande beweerde tijdens de laatste ALV is niet bepaald de kleinste van Rotterdam! Mail ons met jullie ervaringen!