Bijeenkomst ‘VvE - checklist voor contract met beheerders’, 13 december 2022

Geplaatst op 24 november 2022 | Laatste update 24 november 2022

Op 21 maart 2022 had het VvE Netwerk Rotterdam een bijeenkomst over VvE’s en beheerders. Deze bijeenkomst bevestigde dat er grote ontevredenheid is over beheerders. De  vraag is wat kunnen we als netwerk doen? Wij denken daarbij aan diverse acties:

 • Een overzicht maken van welke beheerders er zijn in onze regio. Daarbij is de vraag van belang welke positief  worden gewaardeerd?
 • Een gesprek met beheerders over hoe de kwaliteit te verhogen.
 • Op termijn kunnen we certificering overwegen.

Voorafgaand aan deze punten is het de vraag wat doet een beheerder? En kunnen we een checklist maken die VvE’s kunnen gebruiken als ze een nieuwe beheerder zoeken? Of voor een gesprek met de huidige beheerder om de afspraken aan te scherpen? Deze vragen staan op de bijeenkomst van 13 december 2022 centraal. 

 • Welk type taken doet de beheerder? We denken dan aan:
  • De administratie: eigenaren bijhouden, met contactgegevens en de bijdragen innen. 
  • klein onderhoud. Van het regelen van vervanging van lampen tot en met 24/7 storingsmeldingen. 
  • Het MJOP maken (een ‘standaard’ MJOP of een duurzaam MJOP). 
  • Groot onderhoud, vervanging en verduurzaming Bedrijven zoeken, offertes aanvragen, maar ook de bedrijven toegang geven tot het gebouw en werkzaamheden controleren kan daarbij een taak zijn. VvE’s zouden ook graag advies over subsidies van de beheerder willen voor grotere trajecten.
 • Wat valt er onder de taken? En wat niet?
 • Waar let je op bij de offerteaanvraag aan beheerders en/of contractvernieuwing?  Hoe vraag je het uit? Hoe beoordeel je het?

Op de bijeenkomst van 13 december willen we dit verder uitwerken. De opzet is dat we dat met elkaar gaan doen. Het wordt een werkbijeenkomst. Aan deze onderwerpen werken we in groepjes. In de tweede helft wisselen we dit plenair uit en gaan we kijken hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen. 

De bijeenkomst is 13 december 2022 van 19.30 – 22.00 in het centrum van Rotterdam. Wil je aanwezig zijn? Meldt je dan aan: info@vvenetwerkrotterdam.nl. 

Vragen, tips en aanvullingen
comment-13
VvE Bergsingel - Gaitrie Kalloe | 02 december 2022
Leuke opzet. Ik ben er bij!