Bijeenkomst over VvE-beheerders

calendar icon 21 maart 2022 | 19.30-22.00

Nu het weer kan gaan wij van start met het organiseren van bijeenkomsten. De eerste die we gaan organiseren heeft als onderwerp ‘VvE-beheerders’. We hebben dit onderwerp gekozen omdat veel VvE’s een moeizame relatie hebben met hun beheerder. In onze vragenlijst (vijf vragen over beheerders) geeft 50% van de invullers aan ontevreden of heel ontevreden te zijn over hun beheerder. De andere helft is tevreden, heel tevreden of neutraal over de beheerder. Lees meer en klik hier.